Sakramenty i Sakramentalia

Chrzest

Chrzest

Bierzmowanie

Bierzmowanie

Pierwsza Komunia święta

Pierwsza Komunia święta

Sakrament pokuty i pojednania

Sakrament pokuty i pojednania

Sakrament małżeństwa

Sakrament małżeństwa

Sakrament chorych

Sakrament chorych

Pogrzeb katolicki

Pogrzeb katolicki

Chrzest

Sakrament chrztu świętego jest udzielany w IV niedzielę miesiąca podczas mszy świętej o godz. 10.00. Przed udzieleniem chrztu rodzice i rodzice chrzestni zobowiązani są do wysłuchania czterech katechez chrzcielnych. Rodzice chrzestni spoza parafii powinni przedstawić w kancelarii zaświadczenie od swego proboszcza o dopuszczenia ich do godności rodzica chrzestnego. Na spisanie aktu (w tygodniu poprzedzającym chrzest) należy zabrać ze sobą skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.
Rodzicem chrzestnym (zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, kan. 874) może zostać katolik, który przyjął sakrament bierzmowania oraz Eucharystii, prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić. Ponadto musi być wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej.
Zamiar chrztu dziecka zgłaszamy najpóźniej miesiąc przed planowanym terminem.

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania udzielany jest zwykle w maju każdego roku. Przygotowanie rozpoczyna się w 7 klasie szkoły podstawowej i trwa dwa lata. Zgłoszenia dokonują rodzice w raz z kandydatami do bierzmowania w kancelarii parafialnej w obecności proboszcza parafii. Dokładny termin bierzmowania jest każdego roku ustalany z Ks. Biskupem. W roku 2020 sakrament bierzmowania jest zaplanowany na 24 maja.

Pierwsza Komunia święta

Uroczystość Pierwszej Komunii świętej dzieci odbywa się w niedzielę po 15 maja. Przygotowanie rodziców i dzieci trwa trzy lata. Pierwsze dwa lata obejmują przygotowanie dalsze – cztery katechezy dla rodziców i dzieci w ciągu roku. W ostatnim roku katechezy dla rodziców dzieci klas III odbywają się w każdym miesiącu.

Sakrament pokuty i pojednania

Sakrament pokuty i pojednania w naszym kościele jest sprawowany kwadrans przed każdą mszą świętą w dni powszednie oraz w niedzielę i święta. Zachęcamy do przystępowania do tego sakramentu przed liturgią, tak by móc w pełni korzystać z owoców Eucharystii.

Sakrament małżeństwa

Przed sakramentem małżeństwa obowiązuje półroczny okres przygotowania. Zamiar zawarcia tego sakramentu trzeba zatem zgłosić w kancelarii nie później niż 6 pełnych miesiący przed planowaną datą ślubu. Narzeczeni są zobowiązani do wysłuchania dziesięciu katechez przedmałżeńskich oraz do uczestniczenia w zajęciach w Poradni Rodzinnej w Łaskarzewie (po otrzymaniu skierowania z parafii, w której ma się odbyć ślub). Ponadto, przed zawarciem sakramentu małżeństwa, narzeczeni powinni udać się do Urzędu Stanu Cywilnego (w dowolnym miejscu) i poprosić o stosowne zaświadczenia do małżeństwa konkordatowego. Parafią kandydatów do zawarcia sakramentu małżeństwa jest parafia faktycznego zamieszkania (a nie zameldowania).

Sakrament chorych

Sakramentu chorych udzielany podczas mszy świętej w Dniu Chorych (Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes) 11 lutego. Chorych odwiedzamy przed Świętami Narodzenia Pańskiego i Zmartwychwstania Pańskiego. Udajemy się do chorych także wtedy, kiedy chory lub rodzina o to prosi.

Pogrzeb katolicki

Formalności pogrzebowe załatwiamy w kancelarii w parafii zamieszkania zmarłego (zmarłej). Rodzina ustala ze swoim proboszczem godzinę i przebieg ceremonii pogrzebowej. Dopiero potem zajmuje się dalszymi sprawami związanymi z pochówkiem.
Wymagane dokumenty:

  • Karta zgonu zarejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu, gdzie nastąpił zgon.
  • Informację o przyjętych sakramentach (od kapelana szpitala)
  • Pozwolenie proboszcza miejsca zamieszkania – jeśli pogrzeb ma się dokonać poza parafia zamieszkania

Kontakt

Adres

08-460 Sobolew
ul. Kościuszki 62

 

Telefon

Nr konta
27 9217 0001 0015 1757 2000 0010