Sakramenty i sakramentalia

Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego chrześcijańskiego życia, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako Synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego poosłaniania. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany dzieciom, ponieważ jest łaską i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich zasług. Dzieci są chrzczone w wierze Kościoła, która powinna być wyznawana przez rodziców i rodziców chrzestnych dziecka. 

Ojcem chrzestnym (matką chrzestną) można zostać, gdy ma się skończone 16 lat, przyjęło się sakrament chrztu i sakrament bierzmowania. Ojciec chrzestny (matka chrzestna)  nie może być po rozwodzie i musi być praktykującym katolikiem. 

Zamiar chrztu dziecka należy zgłosić na miesiąc przed planowanym chrztem. W parafii Sobolew chrzest jest udzielany podczas niedzielnej Eucharystii o godz. 10.00 w czwartą niedzielę miesiąca (z wyjątkiem Adwentu i Wielkiego Postu).

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ścisłej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem oraz do bronienia jej. Katechizm Kościoła Katolickiego wskazuje, że sakrament bierzmowania:
– zakorzenia ochrzczonych w Bożym synostwie
– ściślej jednoczy z Chrystusem
– pomnaża w nas dary Ducha Świętego
– udoskonala więź ochrzczonego z Kościołem
– udziela przyjmującym go, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz tego, by nigdy nie wstydzić się krzyża (KKK, nr 1303).

W parafii Sobolew przygotowanie do przyjęcia bierzmowania, zgodnie z prawem diecezjalnym, trwa dwa lata i rozpoczyna się w klasie VII szkoły podstawowej. Obejmuje ono spotkania w małych grupach oraz udział w celebracjach liturgicznych. Kandydat do bierzmowania, szukając swego miejsca we wspólnocie Kościoła, jest proszony o wybór grupy modlitewno – formacyjnej, do której będzie należał przynajmniej przez czas przygotowania.

W parafii Sobolew bierzmowanie odbywa się w maju każdego roku. 

Pierwsza Komunia święta

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą  razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.

W Polsce do przyjęcia po raz pierwszy Komunii świętej przygotowują się dzieci w III klasie szkoły podstawowej. Dziecko, które zostaje dopuszczone do pełnego uczestnictwa w Ofierze mszy świętej musi mieć podstawową wiedzę katechizmową i musi rozumieć, czym jest Eucharystia.

W parafii Sobolew pierwsza Komunia święta dzieci odbywa się w niedzielę po 15 maja (lub 15 maja, jeśli w tym dniu wypada niedziela).

Sakrament pokuty i pojednania

Sakrament pokuty i pojednania, należący do sakramentów uzdrowienia, nazywany jest sakramentem nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia w sposób sakramentalny wezwanie Pana Jezusa do nawrócenia. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą.

W parafii Sobolew sakrament pokuty sprawowany jest codziennie przynajmniej kwadrans przed każdą mszą świętą (w pierwsze czwartki, piątki i soboty – przynajmniej pół godziny przed mszą świętą).

Sakrament chorych
Sakrament małżeństwa
Pogrzeb katolicki