Chrzest

Chrzest to pierwszy i najważniejszy sakrament, brama do innych sakramentów. Chrzest dziecka dokonuje się w wierze rodziców, którzy proszą o udzielenie tego sakramentu i jednocześnie składają wobec wspólnoty Kościoła zobowiązanie, że wychowają dziecko w wierze. Pierwszym etapem przygotowania do sakramentu chrztu swojego dziecka jest wysłuchanie czterech katechez chrzcielnych, które głoszone są w parafii przynajmniej cztery razy w roku (w Adwencie, w okresie Wielkiego Postu, przed wakacjami i na początku nowego roku duszpasterskiego). 

Bierzmowanie
Pierwsza Komunia święta
Sakrament pokuty i pojednania
Sakrament chorych
Sakrament małżeństwa
Pogrzeb katolicki